top of page

Our Sister Restaurants

Orenchi Ramen -Santa Clara
Orenchi Ramen -Los Altos
Obaitori Ramen - Milpitas
Sumika Grill - Los Altos
La Casa Mia - Santa Clara
Ogiku Kaiseki - Redwood City 
bottom of page